Om oss

Om oss

Svensk Chefsförening har drygt 30 års erfarenhet av chefs- och förhandlingsfrågor. Det är idag en snabbt växande förening som inte minst attraherar unga chefer.

Svensk Chefsförening är chefsföreningen för akademiker. Föreningen är en självständig förening inom Akademikerförbundet SSR med egen styrelse, egna stadgar och ett kansli med egna experter. Alla chefer som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR får automatiskt och kostnadsfritt även medlemskap i Svensk Chefsförening.

Akademikerförbundet SSR är avtalsslutande part för Svensk Chefsförenings medlemmar. Det ger styrka när det behövs.