Anställd som chef

Anställd som chef

Att vara chef är en viktig profession i alla verksamheter, oftast med högt ställda kompetenskrav. Chefstjänster på topp och mellanchefsnivå ställer större krav på chefskompetensen och för första linjens chefer ställs kraven högre på yrkesskickligheten för det yrkesområde man skall var chef över. Det är ett roligt, stimulerande och utmanande arbete och det ställs stora krav på den som ska vara chef.

För att lyckas som chef är det viktigt att du har rätt verktyg och resurser till ditt förfogande. Lika viktigt är att du har lön och anställningsvillkor som motsvarar din insats som chef.

Chefsrollen och dess utformning fastställs av arbetsgivaren och det är upp till chefen att på ett kompetent och personligt sätt ta sig an chefsrollen. För att bibehålla kompetens och färdigheter är det viktigt att cheferna regelbundet utvecklar och höjer sin kompetens. Detta är en viktig utbildningspost för arbetsgivaren som snabbt betalar sig genom höjd produktivitet.

Här har vi samlat information som rör själva anställningen som chef, som anställningsavtal, lönefrågor, konkurrensklausuler med mera.