Svensk Chefsförening |

NYHETER

Svensk chefsförening

Chefsföreningen för akademiker

Svensk Chefsförening är föreningen för chefer inom Akademikerförbundet SSR. Vi jobbar för att ge dig bättre förutsättningar att utvecklas och växa som chef, och för att stimulera debatt och forskning.

Svensk Chefsförenings syfte är att vara ett forum för kompetensutveckling, att främja erfarenhetsutbyte och yrkesgemenskap, att arrangera seminarium och konferenser samt att följa och stimulera forskning och delta i den offentliga debatten i ledarskapsfrågor. Våra medlemmar sitter på chefsbefattningar inom såväl privat som offentlig sektor.

Ett medlemskap i Svensk Chefsförening ger dig möjlighet att ta del av en mängd verktyg som är tänkta att inspirera och underlätta för dig i såväl din anställning som chef som i din profession. Här på webbplatsen finns de goda råden, strategierna och metoderna att ta hjälp av. Självklart har du alltid möjlighet att ställa konkreta frågor direkt till våra specialister inom förhandling, avtal, juridik och kommunikation – kontakta då Chef Direkt.

Medlemskapet är automatiskt och kostnadsfritt

Den som är chef och medlem i Akademikerförbundet SSR är automatiskt och kostnadsfritt även medlem i Svensk Chefsförening – om du har meddelat Medlemsservice att du arbetar som chef.   

Svensk Chefsförening är en självständig förening med egen styrelse och egna stadgar inom Akademikerförbundet SSR. Akademikerförbundet SSR är kollektivavtalsbärande part – det ger oss rejäla muskler när det behövs.